Omezení provozu

Oznámení :  

V souvislosti s  rozvolňováním restriktivních opatření přijatých při koronavirové epidemii se uvolňuje i ambulantní provoz našeho pracoviště. Nadále platí doporučení Ministerstva zdravotnictví poskytovatelům zdravotní péče. Mezi doporučená protiepidemická opatření v ambulantní sféře patří:

Objednávání pacientů na konkrétní dobu tak, aby nedocházelo k přítomnosti více než 3 pacientů pro 1 ambulanci či poradnu v čekárně současně (jeden pacient přichází, jeden odchází, jeden čeká na vyšetření), s ohledem na místní uspořádání prostor pro čekající pacienty.

Pro objednávání do ambulancí a poraden používat online objednávkový systém a objednání telefonem.

Oddělená ordinační doba pro pacienty s onemocněním COVID-19.

Používání osobních ochranných pomůcek podle doporučení MZ, dostupná dezinfekce přípravky s virucidním účinkem.

Úprava provozního řádu ambulance zohledňující potřebu časté dezinfekce povrchů a bezpečnou likvidaci odpadu.