Ceník

v souladu ze zákonem 372/2011 Sb. § 45 odst. 2 písmeno b) vydává zařízení:

Ceník poplatků za výkony nehrazené ze zdravotního pojištění:

 

  Vyšetření pro vydání zbrojního průkazu (prvotní)  300,- Kč
  Vyšetření pro vydání řidičského průkazu  400,- Kč
  Vyšetření před nástupem na LL z jiných než výlučně zdravotních důvodů  500,- Kč
  Výstupní prohlídky pro zaměstnavatele  400,- Kč
  Vyšetření před zákroky nehrazenými ze ZP  500,- Kč
  Vyšetření pro komerční pojišťovny  300,- Kč
  Vyšetření PLS vstupní a periodická prohlídka kategorie I.-II  350,- Kč
  Vyšetření PLS vstupní a periodická prohlídka kategorie II. R - III  450,- Kč
  Vypis ze zdravotní dokumentace  200,- Kč
  Hlášení úrazu pro komerční pojišťovny  300,- Kč
  Bodové hodnocení za úraz  300,- Kč
  Vyšetření k vydání potvrzení o zdravotní stavu pro různé účely
  • pro výkon určitých povolání, brigád
 200,-Kč
  •   sportovní akce, sportovce
 200,-Kč
  •  výjezdy do zahraničí
 200,-Kč
  •  vystavení zdravotního průkazu pracov. v potravinářství
 200,-Kč
  •  vyšetření řidičů nad 65 let pro ŘP
 200,- Kč
  •  potvrzení přihlášky ke studiu
 100,- Kč
  •  kontrolní vyšetření při prodloužení zbrojního průkazu
 200,- Kč
  Obecně - krátký administrativní úkon  200,- Kč
                 - rozsáhlejší administrativní úkon  od 400,- Kč
                 - hodinová sazba pro ostatní výkony a práce   1380,- Kč
  Jiné nehrazené výkony:
  Aplikace očkovacích látek, které nepatří mezi povinné – 1 vpich  50,- Kč