0čkování

Oznámení: 

Očkování Covid:   Očkování proti Covid-19 inovovanou vakcinou Pfizer COMIRNATY OMICRON XBB.1.5 ukončeno

Zahájení očkování proti sezonní chřipce:

Očkování proti chřipce na sezonu 2023/2024 ukončeno. 

  Podle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, se  nepovinné očkování proti chřipce, ke je hrazeno očkování a  léčivé přípravky obsahující očkovací látky v  provedení nejméně ekonomicky náročném,  týká pojištěnců:

  • nad 65 let věku,

  • po splenektomii nebo po transplantaci krvetvorných buněk,

  • kteří trpí závažným farmakologicky řešeným onemocněním srdce a cév, nebo dýchacích cest, nebo ledvin, nebo diabetem,

  • umístěných ve zdravotnických zařízeních poskytovatele dlouhodobé lůžkové péče nebo v  domovech pro seniory, anebo v  domovech pro osoby se zdravotním postižením nebo v  domovech se zvláštním režimem

(dle §  30  odst.  2 písm.  b bod  4)

  • a dále pojištěnců s porušenou nebo zaniklou funkcí sleziny (hyposplenismus nebo asplenie),

  • pojištěnců po autologní nebo allogenní transplantaci kmenových hemopoetických buněk,

  • pojištěnců se závažnými primárními nebo sekundárními imunodeficity, které vyžadují dispenzarizaci na specializovaném pracovišti

  • pojištěnců po prodělané invazivní meningokokové nebo invazivní pneumokokové infekci.