0čkování

Očkování proti onemocnění Covid-19

Oznámení: 

 Očkování proti onemocnění Covid-19

Očkování je na našem pracovišti dočasně přerušeno.

Oznámení:  Zahájení očkování proti sezonní chřipce

 Od 20. 9.2021 zahajujeme očkování proti chřipce na sezonu 2021/2022. 

Zájemci hlaste se prosím  nejlépe formou SMS zprávy  na  telefonním čísle :  +420 725 163 314

nebo klasicky  na telefon:  581202 435.

  Podle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, se  nepovinné očkování proti chřipce, kde je hrazeno očkování a  léčivé přípravky obsahující očkovací látky v  provedení nejméně ekonomicky náročném,  týká pojištěnců:

  • nad 65 let věku,

  • po splenektomii nebo po transplantaci krvetvorných buněk,

  • kteří trpí závažným farmakologicky řešeným onemocněním srdce a cév, nebo dýchacích cest, nebo ledvin, nebo diabetem,

  • umístěných ve zdravotnických zařízeních poskytovatele dlouhodobé lůžkové péče nebo v  domovech pro seniory, anebo v  domovech pro osoby se zdravotním postižením nebo v  domovech se zvláštním režimem

(dle §  30  odst.  2 písm.  b bod  4)

  • a dále pojištěnců s porušenou nebo zaniklou funkcí sleziny (hyposplenismus nebo asplenie),

  • pojištěnců po autologní nebo allogenní transplantaci kmenových hemopoetických buněk,

  • pojištěnců se závažnými primárními nebo sekundárními imunodeficity, které vyžadují dispenzarizaci na specializovaném pracovišti

  • pojištěnců po prodělané invazivní meningokokové nebo invazivní pneumokokové infekci.